POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem
z serwisu internetowego www.greenparadise.pl („Serwis Internetowy”).

Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności. Przyjmujemy, że korzystając z Serwisu Internetowego, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego jest:

Bogusław Przybysz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przybysz Bogusław Green Paradise, pod adresem: 62- 007 Biskupice, Gorzkie Pole, ul. Brzozowa 8.

Dane kontaktowe Administratora:

telefon: 605 370 699, 691 714 140; e-mail: biuro@greenparadise.pl

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych podanych poprzez formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, które umożliwiają jego identyfikację (np.: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu), niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.

Przetwarzanie danych w celach kontaktowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi ustosunkowanie się do pytania Użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

OCHRONA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem zebranych informacji. Dane są przechowywane przez Administratora z zachowaniem wymagań przepisów prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

INFORMACJE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego, automatycznie zbierane są dane pozyskiwane z urządzenia końcowego Użytkownika dotyczące jego aktywności w ramach serwisu. Danymi takimi są w szczególności:

Pliki cookies 

Serwis Internetowy wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych tego serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies identyfikują przeglądarkę Użytkownika oraz usprawniają działanie Serwisu Internetowego. Wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje Serwisu Internetowego mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies i ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie.

Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w celu zmodyfikowania zasad przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu należy sprawdzić menu „Pomoc” przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym.

KONTAKT

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie „Kontakt”
w Serwisie Internetowym www.greenparadise.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@greenparadise.pl